You are here:  / Fonoskopia / Sprzeciw do nakazu zapłaty / Usługi publiczne / Windykacja polubowna

Windykacja polubowna

post by related

related post

Windykacja polubowna obejmuje grupę czynności, które mają na celu uzyskanie przez wierzyciela należnych płatności od dłużnika, bez konieczności sięgania po środki sądowego przymusu, które są znacznie bardziej czasochłonne i kosztowne dla obu stron postępowania i z tego względu najlepiej jest ich unikać.
Czynności te obejmują:
– wykonywanie telefonów z ponagleniem płatności;
– wystosowanie pisma z wezwaniem do zapłaty;
– bezpośredni kontakt, w celu uzyskania należności.
Mając na uwadze oczekiwania klienta względem prowadzonych przez firmę windykacyjna działań w jego imieniu, każdorazowo zostaje ustalony czas trwania tego etapu odzyskiwania należności. Jeśli spłata długu nie zostanie uzyskana dobrowolnie, wówczas sprawa kierowana jest do sądu, w efekcie której procesem zajmie się komornik.
Aby pierwszy etap windykacyjny był skuteczny i zakończył cały proces, kluczowe jest, aby rozpocząć stosowne działania w pierwszych tygodniach od otrzymania zlecenia. Zwłoka działania na korzyść wyłącznie dłużnika, a nie wierzyciela.

Windykacja polubowna
1 vote, 4.00 avg. rating (79% score)