You are here:  / Adwokaci Zielona Gora / Prawo / Rozwód Wejherowo / Usługi komornicze Opole

Usługi komornicze Opole

post by related

related post

Usługi komornicze

Zwrócenie się do komornika z prośbą o pomoc w odzyskaniu swoich należności daje duże szanse na sukces. Trzeba jednak pamiętać o tym, że usługi komornicze Opole narażają nas na dodatkowe koszty. W przeważającej części koszty te przerzucane są na dłużnika. Jednak samo złożenie wniosku o wszczęcie postępowania komorniczego jest obarczone konieczności uiszczenia odpowiedniej opłaty. Co ciekawe, tego rodzaju opłata nie jest źródłem dochodu komornika. Nie jest to ich wynagrodzenie, nie należy jej traktować także jako ekwiwalent za wykonywane usługi. Zdaniem komorników, tego rodzaju opłata powinna być interpretowana raczej jako element mający na celu wywarcie presji na dłużniku. W ten sposób ma on czuć większe zobowiązanie do spłaty należności. Wysokość takie opłaty jest uzależniona od wartości wyegzekwowanego świadczenia. Nie może to być jednak mniej niż 330 złotych. Opłata jest ściągana przede wszystkim od dłużnika. Wtedy jest ona zwracana osobie ją wnoszącą. Dłużnik dodatkowo zwraca wszystkie koszty poniesione przez komornika w czasie jego pracy.

zobacz także: http://www.zarabianie-w-internecie24h.pl

Usługi komornicze Opole
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)