You are here:  / Adwokat Wałcz / Rozwód Wejherowo / Urbanistyka / Kancelaria notarialna Opole

Kancelaria notarialna Opole

post by related

related post

Sporządzanie aktów notarialnych

Niejednokrotnie zdarza się, że zachodzi konieczność posłużenia się aktem notarialnym. Potrzebny on jest następnie do przedłożenia w wymaganym miejscu albo służy do zawarcia umowy wymagającej takiej właśnie formy dokumentu (przeważnie w obrocie prawnym). Akt notarialny zarazem stanowi formę szczególną czynności prawnej. Jego sporządzaniem w polskim systemie prawnym zajmuje się kancelaria notarialna opole. Na życzenie klienta sporządza ona taki akt notarialny, jeśli klient sobie tego zażyczy, albo jak wcześniej wspomniano – pojawił się taki wymóg na podstawie przepisów prawa. Kancelaria notarialna opole jest o tyle ważna w tym także dlatego, że brak formy aktu notarialnego spowoduje bezskuteczność umowy czy też czynności prawnej, z którą ów akt był związany. Tak więc nieważna będzie umowa sprzedaży nieruchomości i nie przejdzie ona na osobę, która miała ją otrzymać na własność. Sporządzenie aktu notarialnego oczywiście może być zastrzeżone przez obie strony umowy, której taka forma ma dotyczyć. W tym wypadku nie ma już więc przymusu korzystania z formy aktu notarialnego wynikającego z przepisów prawa, bo jego sporządzeniem stoi wola samych zainteresowanych stron umowy. Akty notarialne sporządza nie tylko ogólnie dostępna kancelaria notarialna opole, ale również konsul. On z kolei może to zrobić jedynie mając do tego pisemne upoważnienie wydane na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Tak więc akt notarialny może zostać sporządzony również poza granicami Polski w placówce konsularnej.

Kancelaria notarialna Opole
1 vote, 2.00 avg. rating (59% score)